Stadsgebed

Elke tweede en vierde zaterdag van de maand wordt in De Ontmoeting aan de Nieuwstraat 19-21 het interkerkelijk stadsgebed gehouden. Aanvangstijd is 09.30 uur. Het gebed eindigt om 11.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Het stadsgebed wordt bezocht door mensen uit verschillende kerken en bestaat in zijn huidige vorm al een jaar of twintig. Ga een keer kijken en bid mee, hardop of zacht in jezelf. Het is goed om met elkaar te bidden; zo versterken we elkaar en ons geloof en naderen we steeds meer tot God.

Info: Leo Polhuijs, polhuys37@kpnmail.nl