Waar vind je ons?

Waar kunt u ons vinden

Iedere zondag is er van 10:30 tot 11:30 samenkomst in wijkgebouw de Schalm, Dreef 1 in Deventer. Daarna is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken. De liederen die we zingen komen uit de Opwekkingsbundel, de bundel van Johan de Heer en Glorieklokken; erg gewaardeerd door ouderen.