Wie zijn we

Wie zijn wij

Wij zijn een groep mensen die samen Jezus Christus willen navolgen in ons dagelijks leven. Geen instituut met een groots opgezette organisatie, maar mensen die betrokken zijn op elkaars leven en op het leven van de medemens, zowel dichtbij als ver(der) weg.

Wat willen wij

Wij willen ons bij het navolgen van Jezus Christus laten leiden door de Heilige Geest. In de praktijk betekent dit, dat we in ons dagelijks leven zichtbaar maken dat we leven naar de normen en waarden van de Bijbel. Van daaruit trekken we met elkaar op in liefde, verdraagzaamheid en aanvaarding, zodat de gemeente een veilige plaats is; een plaats waar je jezelf kunt zijn.

Wat geloven wij

Wij geloven dat we leven in een zondige wereld, vol van pijn en onrechtvaardigheid, omdat de mens God de rug toekeerde. Ook, dat God zijn zoon Jezus heeft gegeven om voor ons te lijden, te sterven en op te staan, om Zijn leven aan ons te geven door de Heilige Geest in ons hart uit te storten, zodat ons denken en handelen steeds meer gaat lijken op het zijne en Hij, door ons heen, mensen redt, vernieuwt en geneest.

Missie

De Bazuin is een gemeente van Jezus Christus met als doel om Zijn lijden, sterven en opstanding bekend te maken.

Visie

Alles doen wat mogelijk is om aan de missie vorm te geven, zowel in het persoonlijke leven als door gezamenlijke activiteiten.