De Bazuin payoff
Vinaora Nivo Slider 3.x

Deze school bestaat inmiddels ruim 5 jaar. Wij zijn een snel groeiend Evangelisch Kindcentrum in Deventer. Per januari 2017 telt het EKC 275 leerlingen, verdeeld over 12 groepen, waaronder 4 kleutergroepen. Deze enorme groei is opmerkelijk te noemen, gezien de enorme krimp van het leerlingaantal in deze regio. Steeds meer christelijke ouders in Deventer kiezen voor de Olijfboom vanwege de duidelijke christelijke identiteit, het positieve pedagogische klimaat en de kwaliteit van de school; het eerste inspectiebezoek is als zeer positief beoordeeld! De Olijfboom is een kindcentrum waar Jezus leeft, bijbelgetrouw onderwijs wordt gegeven en waar we de kinderen dichterbij God willen brengen. Het EKC is in augustus 2016 verhuisd naar een 100 jaar oud schoolgebouw aan de Enkdwarsstraat 2.  We zijn dankbaar voor dit zeer ruime en mooie gebouw dat acht jaar geleden van binnen helemaal gerenoveerd is. Zo zitten we nu met alle klassen weer samen onder één dak! Het betrekken van een permanente locatie heeft ons de mogelijkheid gegeven door te groeien naar een Evangelisch Kindcentrum, waar kinderen van 0-12 in een doorgaande lijn een plek kunnen vinden om te groeien en te ontwikkelen, geborgen in een christelijke identiteit. We zijn op 29-08-2016, naast de al bestaande BSO-opvang, gestart met kinderopvang voor 0-4 jaar en een peuterplusgroep voor 2,5 – 4 jaar. We werken hierbij samen met Christelijke Kinderopvang De Herberg.

Voor meer informatie klik hier http://www.ebsdeolijfboom.nl/